Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy udać się do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Adres:

Słowackiego 8

60-822 Poznań

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

  •  niepełnosprawności;
  •  stopniu niepełnosprawności;
  •  wskazaniach do ulg i uprawnień.

Aby uzyskać orzeczenie do celów rentowych należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu (ZUS).