Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Więcej informacji na temat dofinansowań oraz warunków jakie należy spełnić żeby je otrzymać mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami.